Frysrum, H:2150mm, väggtjocklek:75mm, utan aggregat, dörrsida 2940mm

Amora Kyla & Storkök Hejargränd 2 721 33 VÄSTERÅS Tel: 021-35 66 66 Mobile: 070-787 32 65 Email: info@amora.se