Ångkokare, VS-250, elektrisk, bänkmodell, Begagnad.

Amora Kyla & Storkök Hejargränd 2 721 33 VÄSTERÅS Tel: 021-35 66 66 Mobile: 070-787 32 65 Email: info@amora.se